PenkiGyvūnai
EN  RU

2018 m. Vasario 24 d., Šeštadienis
 
Agility - šunų vikrumo sportas

 „Agility“ yra sporto rūšis, kai šunys turi įveikti  kliūčių ruožą kuo greičiau,  ir surinkdami kiek galima didesnį skaičių taškų. 

„Agility“ pradžia 

 Iš esmės ši sporto rūšis yra sukurta pagal analogiją su arklių šokinėjimo per kliūtis sportu, tik „Agility“ patobulėjo: sukūrė savo papildomas kliūtis, vertinimo sistemas ir pasirodymų etalonus. 
Pirmą kartą „Agility“ pasirodymas buvo surengtas 1979 metais kaip pramoga žiūrovams „Crufts“ šunų parodoje. Nuo to laiko jis tapo greičiausiai populiarėjančiu šunų sportu Anglijoje ir kitose Vakarų Europos šalyse, Šiaurės Amerikoje.
Žiūrovai iki šiol žavisi vedlių ir šunų entuziazmu, jų atletiškomis lenktynėmis.

„Agility“ šiais laikais 

Varžybas rengia vietiniai klubai, nugalėtojai gali būti siunčiami į respublikines bei tarptautines ar pasaulines varžybas.Tarptautinėse šunų vikrumo varžybose „Agility“ dalyvauja nejaunesni nei 18 mėnesių šunys, vietinio lygio varžybose gali dalyvauti jau  maždaug metų amžiaus šuniukai.

Vedlio užduotis – per ribotą laiko tarpą pravesti šunį pro kliūčių ruožą.Pasirodymas vertinamas pagal tarptautines taisykles ir specifikacijas, kurios žymi  šuns greičio ir pajėgumo rodiklius įveikiant  kliūtis. Be standartinių yra ir įvairių dresuotumo užduočių, kurios reikalauja mažesnių šuns fizinių pastangų  (žemesni šuoliai, kliūtys) ir yra daugiau orientuotos į vedlio užduočių atlikimą.

  

Dažniausiai naudojamos kliūtys:

Kieto tunelio užduotis (Open tunnel)

Šuo visu greičiu bet kokiu kampu įbėga į tunelį ir greitai iš jo išbėga.

 

 Lankstaus tunelio užduotis (Collapsed/Closed tunnel)

Šuo visu greičiu bet kokiu kampu įbėga į tunelį, nešokinėdamas, nenueidamas į šonus, prasistumia iki tunelio galo ir išeina tiesiai į priekį.

 

Stalo užduotis (Pause table)

Šuo užšoka ant stalo, davus komandą, paklusniai atsitupia ir laukia kitos komandos. Penkias sekundes šuo tupi ir, vedliui davus komandą, greitai nušoka.

Sūpuoklių užduotis (See-saw)

Šuo tiesiai priartėja prie lentos ir paliečia šoninę kontaktinę zoną. Šuo greitai juda lentos galo link, šiek tiek stabteli centre, nubėga nuo lentos tik jai pasiekus žemę, bėgdamas paliečia žemutinę kontaktinę zoną. 


Padangos užduotis (Tire jump)

Šuo, nesiliesdamas prie padangos, atsispyręs peršoka per jos vidurį bet kokiu pakankamu kampu.Nuožulniosios tvoros užduotis (A - Frame)

Šuo greitai užlipa tvora, perlipa ją ir staigiai nubėga žemyn, prisiliesdamas prie žemutinės šoninės kontaktinės zonos.


 

Plataus šuolio užduotis (Broad jump)

Šuo skrenda per kliūtį atstumu, kuris lygus dviems šuns šuolio aukščiams, įbėgdamas ir išbėgdamas tarp žymėjimo stulpų, peršokdamas visas lentas.

 

Šuolių užduotys (Jumps)

Šuo atsispyręs peršoka virš strypo, skydo, dvigubu ar trigubu šuoliu bet kokiu kampu, taisyklingu atstumu, nenumušdamas strypo. Jis turi peršokti visus strypus, nešokdamas pernelyg aukštai.

 

 Per varžybas kliūtys būna išdėstytos įvairia tvarka, todėl galimi įvairūs sudėtingumo lygiai atsižvelgiant į šuns klasę bei patirtį. Sudėtingumo lygiai įvertinami atitinkamai pavadinimais :

· Agility I - paprasčiausias.
· Agility II - vidutinis.
· Agility III - sudėtingiausias.

Varžybose gali dalyvauti nebūtinai grynaveisliai šunys, išskyrus tuos atvejus ,kai varžybos rengiamos tik grynaveisliams šunims. FCI (Pasaulinės kinologų draugijos) yra pripažintos trys grupės pagal dydį (matuojant ties gogu):

I. Iki 35 cm.
II. Nuo 35 – 43 cm.
III. Daugiau nei 43 cm.

Kliūčių ruožas sudaromas 100 – 200 metrų ilgio, jį sudaro 10 – 20 kliūčių , 7 metrų atstumu tarp gretimų kliūčių.

Varžybų įžanginiuose lygiuose kliūčių ruožai sudaryti tik iš keleto sudėtingų užduočių, kad patikrintų, ar šuo gali pakankamai gerai įveikti kliūtis per tam tikrą laiką. Kai vedlys ir šuo šį testą išlaiko, jie bando įveikti sudėtingesnių kliūčių ruožą, reikalinga gera vedlio ir šuns koordinacija, norint įveikti šį etapą per teisėjo nustatomą „Standartinį ruožo laiką” (SCT). Taisyklės yra ganėtinai paprastos: vedlys gali duoti neribotą skaičių komandų ar signalų savo šunims, bet negali liesti nei šuns, nei kliūčių įrangos. Šunys vertinami prasčiau įvairiais atvejais: kai numeta šuolio kliūties strypą, nesiliečia nė viena pėda prie kontakto zonos , atsisako įveikti kliūtį ir pan. . Baudos už sugaištą laiką taikomos šunims, kurie nespėja įveikti kliūčių per nustatytą laiką (SCT).

Šunys varžosi tik su panašaus dydžio (matuojant ties gogu) varžovais, esant nustatytam skaičiui šuolių, kliūčių aukščio padalų. Tam tikro dydžio šunims nustatomų šuolio aukščio padalų skaičiai (taip pat ir sudėtingumo faktoriai) skirtinguose klubuose skiriasi. Nepriklausomai nuo klubo, šuo, surinkęs mažiausiai baudos taškų ir įveikęs kliūtis greičiau už kitus, laimi savo klasėje, jei šunų pasirodymų įvertinimai bei laikai sutampa, teisėjas turi teisę duoti šunims daugiau užduočių.

Paruošta pagal http://www.dogpatch.org 

Komentarai, pasiūlymai?

Informuokite redaktorius apie įžeidžiančius komentarus ir klaidas

Straipsnio komentarų skaičius: 32

Pridėti naują komentarą:

Vardas: El. paštas:


Portale paskelbta draudžiama informacija šalinama. Ją publikavęs asmuo atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. (http://www.cyberpolice.lt)
 
video